بارگیری...
جشن تعیین جنسیت

جشن تعیین جنسیت

یکی از جشن هایی که تازه مرسوم شده است جشن تعیین جنسیت می باشد , جشنی بسیار شاد و هیجان انگیز برای پدر و مادر نوزاد و اطرافیان... دلیل بیش از حد رویداد این است که به طور معمول پدر و مادر هم از جنسیت فرزندشان مطلع نیستند

روش برگزاری آن به این صورت است که پس از تشخیص دختر یا پسر بودن نوزاد توسط دکتر سونوگرافی اطلاعات بدست آمده در پاکت گذاشته می شود و چیزی به پدر و مادر گفته نمی شود حال پدر و مادر می بایست این پاکت را به یکی از نزدیکان خود و یا تشریفات بدهند تا جشن مربوطه برگزار گردد.

نظرات کاربران

نظر بدهید